Teaterforestillingen Oslo London

Oslo teater London

Billetter Oslo – teaterforestilling

OSLO forteller historien om hvordan det unge paret, Norges diplomat  Mona Juul og hennes mann,  Terje Rød-Larsen planla og gjennomførte den topp hemmelige møtet mellom  Israel og Palestina, som resulterte i signeringen av den historiske Oslo avtalen i 1993.
Handlingen foregår på ulike locations rundt i hele verden. OSLO er både en politisk thriller og den personlige fortellingen og om personer som kjempet sammen for fred.

Tube stasjon: Piccadilly Circus
Adresse: 6 Panton Street, London, SW1Y 4DN