The Book Of Mormon musical London

The Book of Mormon er en hysterisk morsom musikalsk komedie. Stykket ble første gang vist i 2011. Musikalen er en satirisk framstilling av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Helliges, om tro og praksis og den positive kraften til kjærlighet og tjeneste.
Våre to misjonærer lærer at det er ikke så lett å spre sitt budskap i et land plaget av AIDS, fattigdom og vold!

Mapsign Prince of Wales Theatre, 31 Coventry Street London W1D 6AS
Tube London Picadilly Circus

Billetter Book of Mormon musikal