George Takei's Allegiance

George Takei’s Allegiance teater London

I en verden herjet av krigens virkninger avslører Troskap motet og lojaliteten til familien i en tid med stor urettferdighet da 120 000 japanske amerikanere blir tvunget inn i interneringsleirer, og tester kraften og motstandskraften til den menneskelige ånden.
Sam Kimura (Telly Leung) mener å verve seg er måten å demonstrere sin patriotisme og vinne friheten til sitt folk. Søsteren hans Kei (Aynrand Ferrer) går mot ham og slutter seg til motstandsbevegelsen i leiren. Snart gjenspeiles den politiske konflikten i Kimura-familien, og fører bror og søster ned på helt forskjellige veier når de bestemmer hvor deres troskap ligger.

Mapsign Charing Cross Theatre, The Arches, Villiers Street London WC2N 6NL 0NH
Tube London Charing Cross

George Takei’s Allegiance teater