August in England

August in England teater London

«August in England» er en teaterproduksjon skrevet av den britiske dramatikeren Richard Bean. Stykket er en fiktiv reise gjennom historien til den britiske arbeiderklassen, og det følger en gruppe karakterer fra forskjellige tidsepoker og geografiske steder i Storbritannia.

Handlingen starter med en kvinne som er fanget i en viktoriansk arbeidsanstalt og følger henne gjennom en rekke historiske hendelser som streiker, kriger og økonomiske kriser. Stykket utforsker temaer som klasseforskjeller, kampen for rettferdighet og arbeidernes kamp for likestilling.

«August in England» har blitt rost for sin historiske nøyaktighet og for å gi stemme til arbeiderklassen og deres kamp for rettigheter og likestilling. Stykket har blitt satt opp på flere britiske teatre og har mottatt positive anmeldelser fra kritikere og publikum.

Mapsign Bush Theatre, 7 Uxbridge Road London W12 8LJ
Tube London Goldhawk Road

Billetter August in England teater