Accidental Death Of An Anarchist

Accidental Death Of An Anarchist teater London

Teaterstykket «Accidental Death of an Anarchist» er en politisk satire som tar opp temaer som maktmisbruk og korrupsjon i politiet og rettssystemet.

Stykket er skrevet av den italienske dramatikeren Dario Fo, og er inspirert av en virkelig hendelse hvor en anarkist døde i politiets varetekt i Milano på 70-tallet.

Handlingen følger en fiktiv hendelse hvor en anarkist dør mens han er i politiets varetekt. En mann som later som å være en høyere tjenestemann i politiet, dukker opp og begynner å undersøke saken. Mannen avdekker gradvis en rekke korrupsjonsskandaler og maktmisbruk i politiet, og setter spørsmålstegn ved den offisielle versjonen av anarkistens død.

«Accidental Death of an Anarchist» er en satirisk og humoristisk forestilling som kritiserer maktstrukturene i samfunnet og tar opp viktige temaer som politisk korrupsjon og undertrykkelse. Stykket er også kjent for sin interaktive tilnærming, der skuespillerne bryter den fjerde veggen og engasjerer seg direkte med publikum.

Billetter Accidental Death Of An Anarchist teater